Pakun arboristi teenuseid. Peamiselt olen Tallinnas ja Lääne-Virumaal. Ei ole probleem tulla ka Eesti kaugematesse paikadesse. Oman 2-aastast kogemust kõigil väljatoodud töödel. Suuremate objektide puhul teen koostööd partneritega kellel erinevat tehnikat metsatöödeks. Arvestan kliendi sooviga, kuid töötan vastavalt arboristi eetikale. Ei tee töid ilma raieloata, ei köndista ega lõika sealt kus mulle öeldakse. Töötan peamiselt köielt, kuid vajadusel kasutan tõstukit.

Предлагаю услуги арбориста. Нахожусь в основном В Таллинне и уезде Западная-Вирумаа. По договорённости приеду по всей Эстонии. Имею опыт работ 2 года по всем вышперечисленным услугам. В случае больших объёмов имею партнёров с целевой техникой. Стараюсь максимально угодить клиенту, но рабутаю учитывая этику арбориста. Не работаю без порубочного билета, не травмиую деревя и не пилю там где мне говорят. Работаю в основном с каната, при необходимости с вышки.

I offer arborist services. Mainly in Tallinn and West Viru County. By agreement, I will come all over Estonia. I have 2 years of experience in all of the above services. In the case of large volumes, I have partners with dedicated equipment. I try to take the client’s requests into account as much as possible, but I also consider the ethics of the arborist. I don’t work without a felling ticket, I don’t injure a tree and I don’t cut where I’m told. I work mainly climbing and if neede from a tower.